Luomus Unik – toimitus- ja takuuehdot

Palvelun kuvaus

Luomus Unik -palvelu on kiinteähintainen uniikin ja asiakkaalle personoidun ja räätälöidyn kalusteen toimittamiseen tarkoitettu palvelu. Unik -tuotteen hankkimalla Luomus Woodworks (Y-tynnus: 2798491-9, Kuikankatu 11, 53830 Lappeenranta)  suunnittelee ja valmistaa asiakkaalle asiakkaan toiveiden ja maun mukaisen kalusteen asiakkaan tarpeisiin ja tilaan. Suunnittelu toteutetaan yhteistyössä asiakkaan kanssa. Projekti aloitetaan tutustumalla asiakkaan makuun keskustelemalla ja esimerkiksi vierailemalla asiakkaan tilassa. Suunnittelu toteutetaan piirtämällä tai 3d-mallintamalla tuotetta ja yhdessä keskustellen tuotteen ratkaisuista.

Palvelu koostuu seuraavista kokonaisuuksista.

 1. Tilaus
  • Asiakas tilaa Luomus Woodworksilta Luomus Unik palvelun valitsemillaan reunaehdoilla. Reunaehdot ja niiden ajantasaiset hinnat ovat nähtävissä Luomus kaupassa kunkin Unik -tuoteryhmän tuotekuvauksessa.
  • Tilaus tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen ville@luomuswoodworks.com.
  • Luomus Woodworks käsittelee tilauksen, jonka jälkeen ensimmäinen maksuerä (käsiraha) erääntyy maksuun. Maksuehdot on esitetty luvussa “Maksu”.
  • Käsiraha kattaa suunnittelutyön kulut.
  • Tilaus katsotaan sitovaksi, kun käsiraha on saapunut Luomus Woodworksin tilille. Luomus Woodworks lähettää tilausvahvistuksen ja kuitin käsirahasta. Katso maksuehdoista alla.
 2. Suunnittelu
  • Suunnittelu toteutetaan yhteistyössä asiakkaan kanssa keskustellen ja suunnitelmaa kommentoiden. Mahdollisuuksien mukaan Luomus Woodworks vierailee asiakkaan tilassa, jonne huonekalu on tarkoitus toteuttaa. Vierailu ei kuitenkaan ole välttämätön, mikäli asiakas pystyy toimittamaan tarvittavat mitat ja valokuvia tilasta. Luomus Woodworks pidättää oikeuden päättää vierailun tarpeellisuudesta.
  • Suunnittelun aikainen kommunikaatio tapahtuu pääasiassa puhelimitse, sähköpostitse tai sosiaalisen median tarjoamien viestintävälineiden kautta. Halutessaan asiakas on erittäin  tervetullut myös verstaalle.
  • Suunnittelussa toteutetaan ensisijaisesti käsin piirtämällä, mutta tarpeen vaatiessa huonekalusta voidaan tehdä myös sähköinen 3d-malli.
  • Suunnitteluvaihe päättyy, kun asiakas on kirjallisesti hyväksynyt suunnitelman.
  • Luomus Woodworks antaa tässä yhteydessä arvion valmistusaikataulusta. Valmistusaikatauluun vaikuttaa tuotteen rakenne, materiaalien saatavuus ja Luomus Woodworksin sen hetkinen tilauskanta.
  • Asiakkaan hyväksynnän jälkeen Luomus Woodworks lähettää osamaksulaskun. Katso lisää maksuehdoista alla.
 3. Valmistus
  • Valmistus voidaan aloittaa, kun osamaksun toinen erä on saapunut Luomus Woodworksin tilille.
  • Luomus Woodworks valmistaa tuotteen suunnitelman mukaisesti. Valmistuksen aikana Luomus Woodworks lähettää asiakkaalle väliaikatietoja valmistuksen etenemisestä joko sähköpostitse tai sosiaalisen median tarjoamia viestintäkanavia pitkin.
  • Myös valmistusvaiheessa asiakas on tervetullut verstaalle seuraamaan työn etenemistä.
 4. Toimitus
  • Luomus Woodworks kutsuu asiakkaan katselmoimaan tuotetta verstaalle, kun tuote on toimitusvalmis. Mikäli asiakas on jostain syystä estynyt pääsemään paikalle, voidaan katselmointi suorittaa myös sähköpostitse valokuvin tai videopuhelun avulla. Mikäli asiakkaalla ei ole huomautettavaa tuotteesta, hän hyväksyy tuotteen kirjallisesti.
  • Hyväksynnän jälkeen erääntyy osamaksun viimeinen erä.
  • Tuote luovutetaan asiakkaalle, kun viimeinen erä on maksettu. Katso lisää maksuehdoista alla.

Luomus Unik erityistakuu

Luomus Woodwors tarjoaa Luomus Unik tuotteilleen erityisen Lisätakuun. Tämän takuun alaiset tuotteet ovat merkitty selvästi verkkokaupassa ja tilausvahvistuksessa Luomus Unik tuotteiksi.  Tämä takuu ei rajoita kuluttajalle asetettuja Suomen lain mukaisia oikeuksia, vaan on Luomus Woodworksin myöntämä lisäturva asiakkaalle.

Takuuasioissa on otettava yhteyttä Luomus Woodworksiin joko puhelimitse tai sähköpostitse.

Takaisinostotakuu

Luomus Woodworks myöntää tuotteelle takaisinostotakuun. Takuu on voimassa 5 vuotta ostohetkestä. Luomus Woodworks sitoutuu lunastamaan takaisinostotakuun alaisen tuotteen takuuajan puitteissa hintaan 25% alkuperäisestä ostohinnasta alkuperäistä kuittia vastaan.

Takaisinostotakuun ehtona on, että takaisinostohetkellä tuote on hyvässä kunnossa ja siinä on havaittavissa ainoastaan normaalia käytön kulumaan.

Takaisinostohetki on se hetki, jolloin tuote on toimitettu Luomus Woodworksin osoittamaan paikkaan ja Luomus Woodworksin edustaja on hyväksynyt kirjallisesti tuotteen kunnon olevan takaisinehtotakuun mukainen.  

Takaisinostettu tuote on takaisinostohetken jälkeen Luomus Woodworksin omaisuutta ja Luomus Woodworks saa kunnostaa, myydä tai käyttää tuotetta omassa markkinoinnissaan parhaaksi katsomallaan tavalla. Tuotteelle on asiakkaan käytössä syntynyt historia jota voidaan käyttää markkinoinnin tarinallistamiseen. Asiakas antaa Luomus Woodworksille luvan käyttää tätä historiaa omassa markkinoinnissaan vapaasti. Luomus Woodworks saa käyttää asiakkaan nimeä, tuotteen käyttöpaikkaa ja asiakkaan suullisesti tai kirjallisesti kertomia tuotteeseen liittyviä tapahtumia ja tarinoita omissa markkinointikanavissaan.

Takuu raukeaa mikäli tuotetta on säilytetty tai käytetty ulkona tai kylmässä tilassa tai tuotteessa on isku- tai työstöjälkiä tai tuotetta on muokattu ilman Luomus Woodworksin kirjallista hyväksyntää.

Luomus Woodworks maksaa takuun alaisen tuotteen takuuhinnan asiakkaan ilmoittamalle tilille seuraavan kahden kalenterikuukauden sisällä takuun takaisinostohetkestä laskien.

Maksu

Luomus Unik -palvelun hinnoittelu perustuu selkeään kokonaishintaan. Hinta riippuu asiakkaan valitsemasta Luomus Unik -tuotteen palvelutasosta ja materiaalivalinnasta. Palvelutasojen ja materiaalien  ajantasainen hinta näkyy Luomus Kaupasta kunkin Unik-tuotteen tuotekortilla. Hinnat sisältävät voimassa olevan arvonlisäveron.

Maksu tapahtuu kolmessa erässä, jotka ovat:

 1. erä 30% tuotteen täydestä hinnasta käsirahana. Maksu tapahtuu tilauksen yhteydessä. Maksuerä kattaa suunnittelutyön.
 2. erä 40% tuotteen täydestä hinnasta. Maksu erääntyy suunnittelun valmistuttua. Ks. edellä Palvelun kuvaus, kohta 2. Maksuerä kattaa materiaalikulut ja osan valmistuskustannuksista.
 3. erä 30% tuotteen täydestä hinnasta + mahdollinen toimitusmaksu. Maksu erääntyy tuotteen ollessa valmis. Ks. edellä Palvelun kuvaus, kohta 4. Maksuerä kattaa työn loppuunsaattamisen.

Asiakas voi maksaa kunkin erän joko tilisiirtona, käteisellä tai pankkikortilla. Pankkikorttimaksuun lisätään 3,5% käsittelymaksu, joka lasketaan kulloinkin maksettavasta erästä.

Halutessaan asiakas voi maksaa koko kauppasumman myös etukäteismaksuna.

Tuote on Luomus Woodworksin omaisuutta, kunnes tuotteen hinta on maksettu kokonaan.

 

Käyttö referenssinä

Luomus Woodworksin markkinointi perustuu vahvasti tarinallistamiseen. Tuotteista ja niiden taustoista kerrotaan tarinaa, jota tuodaan esiin sosiaalisessa mediassa, www.luomuswoodworks.com verkkosivustolla ja muissa markkinointikanavissa. Samalla asiakas pääsee osalliseksi Luomus Unik tuotteensa tarinaa jo valmistusvaiheessa. Luomus Woodworks saa käyttää Luomus Unik -tuotetta, sen suunnittelu- ja valmistusprosessissa syntynyttä materiaalia (esimerkiksi piirrustuksia, kuvia, tekstejä ja keskusteluja asiakkaan kanssa) vapaasti omassa markkinoinnissaan valitsemissaan markkinointikanavissa. Markkinointikanavissa käytetty viestintä ei kuitenkaan saa olla asiakasta halventavaa tai muuten hyvän käytännön vastaista. Mikäli projektin aikana asiakas kertoo tai muuten luovuttaa Luomus Woodworksille yksityisyydensuojan alaista tietoa, ei Luomus Woodworks saa näitä julkaista siten, että asiakas on tunnistettavissa. 

Toimitus

Toimitustavat Luomus Unik -tuotteille ovat seuraavat

 • Nouto verstaalta osoitteesta Kuikankatu 11, 53830 Lappeenranta. 0 Euroa
 • Toimitus perille Lappeenrannan alueella. 40 euroa.
 • Rahti muualle Suomeen. Hinnoittelu tapauskohtaisesti rahdista vastaavan yrityksen hinnoittelun mukaisesti. Hintaan lisätään lava- ja pakkausmaksu 45 euroa.

Jos toimitustavaksi valitaan Rahti muualle Suomeen, niin rahti voidaan jälkilaskuttaa.

Kaupan purku

Asiakkaalla on oikeus purkaa kauppa kuluttajansuojalain puitteissa. Kaupan purun tapahtuessa Luomus Woodworksilla on kuluttajasuojalain mukainen oikeus pidättää korvaus syntyneistä kustannuksista. Palautus maksetaan asiakkaan ilmoittamalle pankkitilille 14 päivän kuluessa siitä, kun tuote on palautettu Luomus Woodworksin haltuun. Kolmannen maksuerän maksamisen jälkeen tuote siirtyy asiakkaan omaisuudeksi ja Luomus Unik erityistakuun piiriin. Koska Luomus Unik -tuote on räätälöity ja valmistettu yksilöllisesti asiakkaalle, ei kuluttajansuojalain 6. luvun §14 mukaista etämyynnin 14 päivän palautusoikeutta sovelleta.

Luomus Woodworks pidättää itsellään oikeuden purkaa kauppa suunnitteluvaiheessa, mikäli Luomus Woodworks katsoo, ettei pysty kohtuuden nimissä toimittamaan suunnitteilla olevaa tuotetta asiakkaalle.  Kaupan purku tapahtuu kirjallisesti esimerkiksi sähköpostin välityksellä. Tässä tapauksessa Luomus Woodworks on velvollinen palauttamaan ensimmäisen maksuerän asiakkaalle 14 päivän kuluessa kaupan purusta.

Mikäli suunnittelun aikana asiakkaan tarpeiden havaitaan olevan tilattua suuremmalla Unik-tasolla, on Luomus Woodworksilla oikeus laskuttaa asiakkaalta tasojen välinen hintaero. Tässä tapauksessa asiakkaalla on oikeus perua kauppa, jolloin Luomus Woodworks on velvollinen palauttamaan maksettu kauppasumma vähennettynä syntyneillä kustannuksilla.

Mikäli Luomus Woodworksin toiminta- ja toimitusedellytykset heikentyvät myyjästä riippumattomista syistä (esimerkiksi Force Majoure tai ennakoimaton työkyvyttömyys) voi Luomus Woodworks perua kaupan ilman vahingonkorvausvelvollisuutta.

Tuotteen kaikki immateriaalioikeudet, syntyneet suunnitelmat, piirrokset, tiedostot, valokuvat ja asiakkaan kanssa kanssakäymisestä syntyneet tarinat sekä hankittu materiaali jää kokonaan Luomus Woodworksin omaisuudeksi kaupanpurun jälkeen. Asiakas ei saa käyttää eikä jakaa kolmannelle osapuolelle projektin aikana mahdollisesti haltuunsa saamia kopioita suunnitelmista, piirroksista, tiedostoista tai valokuvista missään tarkoituksessa.